BsYaRisMaSi.Tr.Gg

www.ÖrnekSiteLigi.tr.gg

Game Maker Dersleri 2

Tutorial Dersleri
Tutorial derken sadece objects klasörü için geçerli içindeki eventler actionlar
onların ögretimi . Direk geçeyim ben eventlere
Hemen add object diyip ismini asd yapın ve add event diyin :
Create eventi ( ampul şeklinde ) :
Nesne yaratıldıgında çalışır ve bi dahaki yaratılışa kadar hiç çalışmaz.
Destroy eventi ( geri dönüşüm kutusu şeklinde ) :
Nesne yok edildiginde olcak olaylar. Mesela destroy the instance diyoruz böyle
yapınca direk destroy eventi çağrılıyo eventteki verilen aksiyonlar yerine
getirilip nesne yok ediliyo.
Alarm event ( Saat şeklinde ) :
Bu eventi ben sık sık kullanıyom. Herhangi bi eventin aksiyon listesine Alarm
koyuyoruz number of steps ile saliseyi ayarlıyoruz alttaki Alarm 0 1 gibi
olanlarlada Event verdiginiz alarmı çağırıyoruz
Step event ( Adım ) :
Begin step : Adıma atmaya başlangıç oolunca olucak olaylar .
Step : Adım olayı oldukça yani herr zaman olcak aksiyonları yazabilirsiniz. Mesela
oyunda cursoru degistirmek için yapabilirsiniz. yapıcagınız cursor objectıne
step eventı eklersiniz. Execute piece of code diyip oraya
x=mouse_x
y=mouse_y
diyerek spriteyi hep mousenin üstünde tutarak cursoru ayarlamış olursunuz.
End step : Adım olayı bitince çalışır.
Collision event ( en önemlisi) :
Collision çarpışma eventi nerdeyse en en önemli eventten birisidir. Eventte
belirlediginiz objectler birbiriyle çarpışma yaşanırsa olcak olaylar . Mesela
bi kalp sprite var bide player var playere kalp için collision evennti
ekledim ve player ve kalp çarpıştıgında kalp destroy instance ve lives +1
derim bölelikle 1 hp artırmış olurum ne kadar önemli oldugunu düşünün artık.
Keyboard (klavye tuşları) :
Bu eventte belirlediginiz klavye tuşu basılı oldukça olcak olaylar belirlenir. Ama
basılı oldukça .
Mouse (fare ) :
Left button : Sol tuş basılı oldukça olcak olaylar . Ama eventi eklediginiz
spriteye tıklayınca olcak
Right button : Sağ tuş "" " " " "
No button : hiç bişeye basılınca
Left pressed : Sol tşa bir defa basılınca olcak olaylar . Basılı tutarsan çalışmaz
sadece 1 kez basarak çalışır
Right pressed : Aynısının sağ tuşu
Left released : Sol tuş basılıyken basmayı bırakınca olcak olaylar
Right released : Aynı b o k un laciverti
Global mouse ise mouseyle object dışındaki yerlere tıklandıgında gerçekleşir ve
çalışımı üsttekiler gibi sadece başka kısımlara tıklanınca.
Other ( diğer ) :
Outside room : Odanın dışına çıktıgında olcak olaylar
Game start : Oyun başladıgında olcak oalylar
Game End : oyun bittiginde olcak olaylar . Mesela score tablosunu gösterebilirsiniz
Room start : odaya başlayınca bölüm mesella level 1 level 2 gibi
room end : Oda bitince olcak olaylar.
No more health : Belirlediginiz Health bitmişse olcak oalylar . Ama bu health
Action bölümündeki score kısmındaki health. Kendi yaptıgın deil
No more lives : Belirlediginiz lives bitmişse olcak olay
Animation end : Bu event , sprite eğer bi animasyonsa animasyonun en son resmine
geldiginde çalışır.
End of path : Paths kısmındaki ayarladıgınız pathı uyguladıgınız nesnenin eğer
ayarladıgınız path ın sonuna gelmişse olcak olaylar.
Anlamadıgınız bişey varsa sorabilirsiniz .

Actions :
Start moving in a direction : Bi yön içinde yürümeye başla anlamında. B actionda
nesnenin hızını ve yönünü belirliceniz ve durdurmak için ortadaki stop
işaretini aktif edin.
set direction and speed of motion :Nesnenin hızını ve yönünü ayarlar. mesela saş
tarafa doğru 4 hızında gitmekde olan nesneye bunu uygulayıp direction
kısmına : 180
speed kısmına 2 yaparsak sola 2 hızla gider.
Move in the direction of point:Bu aksiyon nesneyi dümdüz sürükler mesela x kısmına
mouse_x
y kısmına mouse_y
speed 4 yaparsak nesne imlecin bulundugu yere dogru 4 hızıyla gider.
Set the horizonital speed : Yatay hızı belirler. Ne kadar artırırsanız sağa gider.
Negaif değer verirseniz sola doğru gider. 0 ile durur
Set the vertical speed ikey hızı belirler mesela yer çekimi aktif ettiniz ve
wall nesnesine basarsa diker hızı 0 yapıp yer çekimini durdurur gibisinden.
Set the gravity : Yer çekimini ayarlar. Direction kısmı yer çekiminin nereye dogru
olmasını ayarlar. 270 aşşağı soğru 180 sola 90 üste 0 sağa doğru yer
çekimi yapar.
Gravity ise küçük değerler olmalı 0.5 gibisinden büyük verirseniz yerinden
kalkamaz bile Mesela keyboard up eventine vertical speed -10 yaptırın zıplar
ve yer çekimide yere çekmey ebaşlar
Reverse horizontal direction : Yatay yönü tersine döndürür mesela sağa giderken
reverse yaparsak sola ***ürür
Reverse vertical direction : Dikey yönü tersine döndürür
Set the friction :sürtünmeyi ayarlar sürtük misali. 0.05 gibi çok küçük değer
vermeniz lazım çünkü friction hızın 0 olana kadar sürter mesela yürürken 0.04
yaptın gittikçe yavaşlamaya başlar sürte sürte duursun.Mesela otomobil
yarışlarında dönerkende kayması gibi
Jump bölümü :
Jump to a given position :nesneyi belirlediginiz x y koordinatlarına atar.
Relative yi işaretlerseniz oldugu x y pozisyonu ile verdiginiz x y değerlerini
toplar öle zıplar
Jump to start position : Başlangıça zıplatır . mesela room düzenlerken nesneyi ilk
nereye koyduysan oraya hoplar.
Jump to random position . seni oda içindeki random bi pozisyona atar. Rasgele bi yere zıplarsın
Snap to a grid : Türkçe anlamı ızgaraya yerleş demek Benim işime yaradı .
Belirttiginiz pixellere göre yerleşir mesela 16 16 yaptınız object in create
eventine ve en yakın duvarın hemen dibine yerleşir ama yakın olması lzm veya
normal bi şekilde koysanızda yerleşir. Daha sonra size grid move diye bi
tutorial fln atarım
Wrap when moving outside :Yorum yok. !

Move to contact point : Nesne verilen yöne maximum uzaklık içindeki solid bi
nesneye yerleşir .
Bounce against object : Mesela taş kırma oyunlarında hep top seker ya bu da aynı
mantık. genelde collisionda kullanılır nesneyi sektirir.
Paths kısmına daha sonra geçmem lazım şimdi çok gereksiz
Steps :
Perform a step towards a point Nesneye belirtilen x y koordinatına 1 adım attırır.
Step eventınde kullansanız daha sağlıklı olur çünkü Step eventi
durmadan olan şeyleri içeriyo.
step towards a point avoiding objects İşte game makerin en önemli adım olayında
birisidir. Nesnelerden kaçarak x y pozisyonuna gitmesini sağlar !
Daha çok düşman zekası desek iyi olur. Genellikle solid objelerden kaçmasını
sağlamanız çok iyi olur.
Main1 Kısmı ! :
Objects: Create an instance of an object : Belirtilen x y pozisyonunda belirtilen nesneyi
yarat. eğer x y pozisyonu belirlemeyip direk relative kutusunu
işaretlerseniz , nesneyi olayı gerçekleştiren nesnenin üzerinde yaratır.
Create an instance of an object with a motion : Gene x y pozisyonlarındaki
belirtilmiş objeyi yaratır ama direction ile gidecegi yönü ve speed le hızını
belirlersiniz. 270 aşşağı doğru 90 yukarı 0 sağa 180 sola
örnek : bi silah oyunu
Create random object : Belirtilen 4 objeden 1 ini seçip x y pozisyonunda yaratır.
Change the instance :Nesneyi değiştirir. Resmini değil , kökten nesne değişir.
Destroy the instance :Nesneyi yok eder. İşte event kksmında dedigim Destroy eventi
ni bu çağrıştırır.
Destroy the instances at a position :ilk olarak relative kutusunu işaretleyin.
daha sonra x y pozisyonlarına koordinat yazın mesela 20 20 deyin. Şimdi
bulundugunuz yerdeki 20 x ve 20 y pozisyonundaki nesneler yok olucak. Daha çok
dinamit patlatma oyunlarında kullanılıo Bildigim kadar solid objectler
patlamıyo ama genede sağlıksız bence

Sprite :
Change the sprite :Bu nesnenin resmini yani sprite yi değiştirir. Nesneyi kökten
değil nesnenin sadece şeklini değiştirir o kadar.
Transform the sprite : Bu özellik kayıtlı sürümde çalışır ! Bu en sevdigim
özellikden birisidir. Resmi döndürür . Mesela : - < çubuğu gördünüz. alttaki
angle kutusuna 90 yazarsam 90 derece döndürür ve bu olur : - >> |
Ve 1. ve 2. kutulardaki scale ise resmi küçültür.
Blend the sprite: Bu özellik kayıtlı sürümde çalışır ! Spriteye renk verirrengini
değiştirir. Siyah renkleri siyah , beyaz renkleri beyaz bnırakır ve diğer
yerleri boyar. Alttaki alpha kutusuda transparanlıgını belirler. 1. kutuda ise
renk seçimi yapılır.

Sounds: Play a sound : Seçtiginiz bir sesi çalar. Loop : true | false kısmında true
dersenız müziği tekrarlar arkaplan müziklerinde true demeniz sağlıklı olur
Stop a sound : Seçtiginiz çalınmakta olan bi müziği durdurur.
if a sound playing : eğer seçilen ses çalınmaktaysa anlamına geliyo. alttaki NOT
kutusunu işaretlerseniz eğer seçilen ses çalınmamaktaysa anlamında oluyo .
Main 2 Bölümü :
Timing :
Set an alarm clock : Bu action alarm eventlerini çağrır. Mesela burda number of
steps 250 yapıp alttakini alarm 0 yaparsak , 10 saniye sonra alarm 0 eventi
yerine gelir.

Sleep for a while : Oyunu tamamen yazdıgınız salise dolana kadar dondurur. (uyutur)
Time line : hiç kullanmadım anlamınıda pek çıkaramadım
Info :
Display a message : Yazdıgınız mesajı gösterir. Çok hoş bişey . Uyarılarda
dökümanlarda kullanabilirsiniz.
Show game information :Oyun için yazdıgınız infoyu ekranda gösterir.
Show a video : Bir video gösterir ama video oyunun kurulu oldugu klasörde
olmalı
Game :
Restart the game yuna res atar
End the game : oyunu kapatır (bitirir)
save the game yunu bulundugunuz ayarlarda kaydeder
load the game :kaydettiginiz oyunu yükleyip devam ettirir.
Resources :
Replace a sprite from a file : Yalnızca kayıtlı sürümde kullanılır. Bir dosyadan
sprite yükler yerleştirir. (.jpg .gif .bmp gibi dosyalar)

Replace a sound from a file : Yalnızca kayıtlı sürümde kullanılır. Bir dosyadan
ses dosyası yükler yerleştirir (.wav .mp3 .mid)
Replace a background from a file : Yalnızca kayıtlı sürümde kullanılır. Bir
dosyadan arkaplan dosyası yükler (.bmp .jpg) Control:
If it position is free : X y kısımlarına pozisyon yazcanız ama relativeyi
işaretlerseniz ve oraya 4 yazarsanız bulundugunuz x pozisyonunun 4 yatay
uzaklıgını belirtir y de aynı şey. Yazdıgınız pozisyonlar uzaklıgı boşsa
anlamında
If there is a collision at position :Üstteki gibi relative yi işaretlein ki gene
aynı x y pozisyonları eklensin , eğer yazdıgınız pozisyonlardaki yerde
çarpışma olucaksa. (collision)


If there is an object at position : X ve y pozisyonlari nı yazarak "eĞER şu x , y
pozisyonlarında bir object varsa" anlamını taşır. Uo daki -Yasak- gibi If anlamında If number of instances is a value : eğer nesne şu kadar sayıdaysa. anlamında.
Objectle nesneyi secin. numberde eğer şu sayıdaysa anlamında bi sayı yazın
altındakide Equal to : eşitse demek Larger than : büyükse smaller than . küçükse
anlamında. With a chance perform next action : Bu random sayı türetir. eğer işte burda 2
derseniz galiba %2 anlamında. İşte şu oranda diğer actionu göster anlamına
gelio.
If the user answers yes to question : Burda o boş kutucuğa sorunuzu yazcanız. eğer
kullanıcı yes tuşuna basarsa şu olyları gerçekleştirir manasında.
If expression true : Bu tamamen If anlamında. Mesela If expression true kutucuguna
a<3 a küçükse üçten şu olayı yap. ( a oyundaki değişken).

If mouse pressed : Mousenin tuu basılıysa anlamında. Orda seçebiliyonuz orta tuş
sol sağ tuşlaı diye.
Others bölümü :
Start of a block : Yukarı ok şeklinde. Bu If li bi aksiyonda kullanılıır. eğer
check ettiginiz sey dogruysa ve dogru oldugunda birden fazla aksiyon
kullanmadan önce bu yapılır ve End of a block ile kapatilir Game maker
languagede "{" işaretiyle başlar "}" işaretiyle biter.
Else : If de check ettiginiz şey tam aksineyse start of a block ile devam
ettirilir.
Exit this event : Diyelim create eventinde bu aksiyonu kullandınız. Diğer
aksiyonları okumadan bu eventten çıkar.

Repeat next action : Diğer yazcagınız aksiyonu kutucuğa yazdıınız sayı kadar
tekrarlar.
Code bölümü :
Execute piece of a code : Bu bölüm tamamen game maker languageyle ilgili . Oraya
daha sonra gircem. Şimdi bu aksiyon kod yazmak için kullanılıp uygulanır. Orda
kodu yanlışmı doğumu yazdın diye IO IO diye bi buton var onla check edersin. Execute a -Yasak- : Bi scripti uygular.
Comment ise çok gereksiz ölesine bişe
Variables bölümü : Bu bölümde değer biçmek içindir. Buda oyunların önemli
şeylerdir .
Set a variable : Bir değer biçer . üstteki kutucuga değişkenin adını altına ise
değerini belirliceniz.
If a variable has a value : eğer değişken şu değere eşitse , büyükse veya küçükse

 

 

 

 

 

   

 

 

!!!Bugün 13547 ziyaretçi burdaydı!!!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol